Hovedkontor

Elnettgruppen AS
Strandveien 35 — 4. etg.
1366 LYSAKER

479 02 180
post@elnettgruppen.no

John-Arne Eiken

Adm. dir.

918 50 201
john.arne.eiken@elnettgruppen.no

Julie Haugrønning

Økonomileder

474 43 254
julie.haugronning@elnettgruppen.no

Linda Ravninger

Innkjøpskontroller

978 78 390
linda.ravninger@elnettgruppen.no

Kjell Eirik Tengesdal

Salgsansvarlig

916 74 736
kjell.eirik.tengesdal@elnettgruppen.no