Elnett Gruppen er en allianse bestående av 19 regionalt store elektroentreprenører.

Alle er aktører med lang erfaring og betydelig elektroteknisk kompetanse. Tilsammen dekker vi mesteparten av Norge gjennom morselskapene, datterselskap og avdelinger påmer enn 80 lokasjoner.

Selskapene i Elnett Gruppen utfører elektrotekniske entrepriser og serviceoppdrag innenfor de aller fleste markedssegmenter slik som skip, noe offshore, samferdsel, havbruk, landbruk, industri, næringsbygg og bolig. Mange av medlemsbedriftene utfører også betydelige leveranser av automasjonsløsninger både for industri og bolig samt sikkerhetsløsninger, velferdsteknologi og Smarthusløsninger.

Gjennom vårt nettverk drar vi nytte av selskapenes erfaring og kompetanse og gir gode og effektive løsninger for oppdragsgiver.

Bolig

Hotell

Skoler

Sykehus

Tunnel

Kontor

Industri

Skipsindustri